جذب همکار در بخش بازاریابی2

مجموعه فست وی در بخش بازاریابی خود نیازمند همکار در این زمینه می باشد. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد روابط عمومی تماس برقرار نمایند.

جذب همکار در بخش بازاریابی

مجموعه فست وی در بخش بازاریابی خود نیازمند همکار در این زمینه می باشد. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد روابط عمومی تماس برقرار نمایند.